Een online scheidingstraject kan een goede manier zijn om uw scheiding te regelen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent het samen al eens over de verdeling van de woning en overige spullen.
 • U bent het (in hoofdlijnen) eens over de verdeling van de zorgtaken van de kinderen.
 • U bent in staat samen alle benodigde formulieren door te nemen en in te vullen.
 • U wilt uw scheiding snel en zo goedkoop mogelijk regelen.
 • U vindt het van belang dat alle belangrijke zaken aan de orde komen (ouderschapsplan, belastingzaken, juridische aspecten, pensioenen, testamenten, alimentatie).

Een bezoek aan de rechtbank is niet nodig.
Ook werken wij, als één van de weinige mediators, samen met de Raad voor Rechtsbijstand, dit betekent een snelle afhandeling van de subsidieaanvraag.

Als mediator kunnen wij u bij het traject begeleiden. De benodigde informatie en formulieren ontvangt u per mail.  Zodra het geheel klaar is wordt in een afrondend persoonlijk gesprek het geheel met u doorgenomen. Het gesprek vindt plaats op één van onze kantoren in Leeuwarden, Groningen,  Drachten of Workum, dit kan ook in de avonduren en dit kan ook via een telefoongesprek of videobellen. Vervolgens bieden wij het dossier aan bij de rechtbank en daarna bij de gemeente. De echtscheiding is daarna een feit. Indien u samenwonend bent, is een rechtbankprocedure niet nodig, de kosten zijn dan lager. 

Het geheel kan in ongeveer 3-6 weken afgerond zijn.

Voor dit traject hanteren wij een vaste prijs. Deze prijs is afhankelijk of u in aanmerking komt voor subsidie voor de kosten. Indien uw ‘belastbaar’  inkomen in 2019 niet hoger was dan € 29.500 per persoon, kunnen de kosten beperkt blijven tot € 101* per persoon. (inkomen is het belastbaar of verzamelinkomen per persoon) 

 • De exacte bedragen kunnen afwijken omdat de Raad voor Rechtsbijstand ook eisen heeft ten aanzien van spaarsaldo en wat u overhoudt aan geld na de scheiding. Na ontvangst van het inventarisatieformulier kunnen wij dat beoordelen.
 • Niet genoemde werkzaamheden worden apart in rekening gebracht, dit zal uiteraard in overleg gaan.
 • Indien u samenwonend bent zijn de tarieven lager, het dossier hoeft dan niet naar de rechtbank.

 9

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

 • Na het inzenden beoordelen wij de aanvraag en u ontvangt een exacte kostenbegroting en mediationovereenkomst.
 • Vervolgens wordt een concept convenant gemaakt en indien er minderjarige kinderen zijn ontvangt u een voorbeeld ouderschapsplan.
 • Ook wordt er een afspraak gemaakt voor de bespreking van het geheel.