Als een definitieve stap naar een scheiding nog niet aan de orde is…

maar er wel problemen zijn, kan een mediator bemiddelen.  Overwogen kan dan worden om voor een proefscheiding te kiezen. U kunt het beschouwen als een voorbereiding op een definitieve scheiding. Mogelijk wilt u vooraf weten wat de gevolgen zijn van een scheiding, voordat u hierin een definitieve keuze maakt.  Tijdens de gesprekken met de mediator kunnen de problemen aan de orde worden gesteld en kunnen de gevolgen van een echtscheiding worden besproken.  Na de gesprekken kunt u tot de conclusie komen dat een echtscheiding toch onvermijdelijk is. Het kan echter ook zo zijn dat de communicatie verbetert en u besluit om bij elkaar te blijven. Belangrijk is dat de begeleidende gesprekken met de mediator niet het doel hebben om tot een echtscheiding te komen. De kosten van een proefscheiding zijn vergelijkbaar met een gewone scheiding. 

Net als bij een echtscheiding moeten er ook bij een proefscheiding afspraken worden gemaakt,  zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Als u al apart  gaat wonen, is er dan tijdelijke woonruimte beschikbaar voor één van de partners?
  • Is tijdelijke alimentatie nodig?
  • Wie betaalt de rekeningen?
  • Het maken van afspraken over de manier waarop u contact onderhoudt
  • Wat is de duur van de proefscheiding?
  • Wat bespreekt u met de kinderen?
  • Hoe wordt er geëvalueerd?

Het is verstandig om de afspraken duidelijk en met behulp van een mediator vast te leggen.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek en we kunnen u alles over de procedure van een proefscheiding vertellen.

Als uiteindelijk blijkt dat een scheiding toch onvermijdelijk is dan kan het mediationtraject aanmerkelijk worden bekort.

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek