Huwelijkse voorwaarden

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle goederen door het huwelijk van beiden zijn geworden. Ook alles wat daarna is gekocht is automatisch van u beiden. Dit geldt ook voor schulden die zijn aangegaan. Bij een echtscheiding wordt dus alles weer verdeeld, zowel de eigendommen als de schulden.

Misschien heeft u een schenking ontvangen of een erfenis met een zogenaamde ‘koude uitsluiting’ of een ‘privé-clausule’.  Dit betekent dat deze schenking of erfenis niet in de ‘gemeenschap van goederen’ valt maar blijft van diegene die ze heeft ontvangen. Als de erfenis of de schenking is opgegaan in het huishoudelijk budget dan is het lastig om de erfenis of schenking alsnog vast te stellen en wordt deze weer gezien als gezamenlijk vermogen.

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden (door de notaris opgesteld) dan heeft ieder zijn eigen vermogen in het huwelijk. In de huwelijkse voorwaarden wordt bepaald hoe dan wordt gehandeld als je uit elkaar gaat. Soms zijn in het verleden ooit huwelijkse voorwaarden gemaakt omdat één van u een eigen zaak wilde beginnen of soms is het op advies gedaan van ouders. Een veel gebruikte voorwaarde van de huwelijkse voorwaarden is het ‘verrekenbeding’ dit betekent dat u samen jaarlijks vaststelt wat er met uw vermogen is gebeurd en dat vastlegt. In de praktijk wordt dit vaak vergeten en is achteraf niet meer na te gaan hoe de opbouw van het vermogen is gegaan, juridisch gezien wordt het dan feitelijk gelijk gesteld aan gemeenschap van goederen. Indien u samen een woning hebt gekocht (beide namen) en ook beiden de hypotheek bent aangegaan is dit gemeenschappelijk eigendom en moet dus op de gebruikelijke wijze worden verdeeld alsof er gemeenschap van goederen is. In de gesprekken nemen we dit met u door en leggen de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant.

Bij huwelijken die zijn gesloten na 1-1-2018 zijn nieuwe regels van kracht. Er is dan in principe geen gemeenschap van goederen, ieder heeft zijn eigen goederen en schulden. Indien er gezamenlijk zaken zijn gekocht dan vallen die wel in een gemeenschap van goederen. Ook hier kunnen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld waarin specifieke afspraken zijn gemaakt.  

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek