Heeft u na de scheiding te weinig geld om van te leven? Dan kunt u alimentatie krijgen. Uw partner betaalt dan elke maand een bedrag. Uiteraard moet uw partner dit wel kunnen betalen. Anders kunt u mogelijk een beroep doen op een bijstandsuitkering van de gemeente.  Als mediator berekenen wij de hoogte van de partneralimentatie, hierbij wordt rekening gehouden met alle financiële aspecten. Zo wordt eerst de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld, en vervolgens gekeken of er nog ruimte is voor partneralimentatie. 

Partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie is wettelijk bepaald op een maximale duur van 5 jaar. Er zijn uitzonderingen die de duur langer of korter kunnen maken. De alimentatie stopt als diegene die het ontvangt opnieuw gaat trouwen of samenwonen.  U kunt zelf ook een bepaalde duur of aanvullende voorwaarden afspreken, bijvoorbeeld afhankelijk maken van het inkomen dat wordt verdiend.  Soms worden de werkzaamheden uitgebreid en is men niet meer afhankelijk van partneralimentatie.  Bent u korter dan 5 jaar getrouwd, en heeft samen geen kinderen? Dan hoeft de partner niet langer alimentatie te betalen dan het huwelijk duurde. Het betalen van partneralimentatie kan gevolgen hebben voor de hypotheekmogelijkheden.  Dit nemen we globaal met u door.  Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor diegene die het betaalt en belastbaar voor de ontvanger. Dit kan weer invloed hebben op de te ontvangen belastingtoeslagen.