Echtscheidingsconvenant

De afspraken en keuzes die u maakt over de verdeling van zaken (zoals de woning, financiële zaken, spaargeld en alimentatie)  worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst (een convenant). Wij zijn u hierbij behulpzaam en stellen dit convenant op.

Dit convenant gaat samen met,  indien van toepassing,  het ouderschapsplan naar de rechtbank. De rechtbank behandelt de scheidingsaanvraag en geeft binnen enkele weken een beschikking af.  De beschikking sturen wij naar de gemeente die het huwelijksregister aanpast, daarna is de echtscheiding officieel.

Indien u nadien samen nieuwe afspraken maakt, hoeven deze niet beslist naar de rechtbank, u kunt ze ook onderling vastleggen. In onze gesprekken komen al deze facetten naar voren.

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek