Het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk is van  u beiden. Pensioen is eigenlijk ‘uitgesteld’ salaris dat wordt gespaard voor de oude dag.

Pensioen en  Scheiden

Het komt dus ook voor verdeling in aanmerking. Dit is geregeld in de Wet pensioenverevening bij scheiding. Dit betekent dat vanaf de pensioendatum het opgebouwde pensioen wordt verdeeld. U kunt hier van af wijken, door samen af te spreken dat ieder zijn pensioen houdt. Dit wordt bijvoorbeeld wel gedaan als beiden pensioen hebben opgebouwd en er weinig verschil is in de hoogte van het opgebouwde pensioen. Ook heeft u mogelijk recht op het bijzonder nabestaandenpensioen, waarvan u ook kunt afzien. Deze keuzes worden besproken. 

Ook bestaat de mogelijkheid van conversie. Dit houdt in dat beiden een zelfstandig ‘recht’ op het pensioen van de ander krijgt en dat men niet afhankelijk is van de leeftijd van die ander. Bij grotere leeftijdsverschillen wordt hiervoor vaak gekozen.  Daarnaast kan sprake zijn van specifieke situaties, zoals een ‘gouden handdruk’ of van bepaalde voorwaarden die zijn afgesproken in de huwelijkse voorwaarden. Ook samenwonenden hebben soms in hun samenlevingsovereenkomst hierover afspraken gemaakt. 

De keuze die u samen maakt wordt vastgelegd in het convenant. Binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven moet u de pensioenuitvoerder (maatschappij) hebben geïnformeerd. U ontvangt van ons het te gebruiken formulier.

In onze gesprekken komen deze zaken ook aan bod en wordt aan de hand van de pensioenbrief bekeken wat voor u de gevolgen zijn. U kunt zelf ook op ‘www.mijnpensioenoverzicht.nl’  een overzicht printen en dit meebrengen naar de afspraak. Vervolgens maakt u hierin keuzes waar beiden achter kunnen staan.

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek