Scheiden en de woning

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen is de eigen woning van u beiden, dit geldt ook voor de hypotheek. Indien u besluit dat de woning wordt verkocht zal de hypotheek worden afgelost en is de overwaarde voor beiden. Indien de woning ‘uit erfenis of een schenking’ is verkregen, hoeft de woning niet gemeenschappelijk bezit te zijn. 

Indien er geen overwaarde is maar een tekort zal dit ook voor uw rekening zijn, oftewel bij de verkoop moet het tekort ‘op tafel’ komen. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt. 

Een andere keuze die je kunt maken is dat één van beiden in de woning blijft wonen en de ander wordt uitgekocht. De overwaarde wordt dan door u (of een taxateur) vastgesteld en de helft daarvan wordt aan de ander uitbetaald. Degene die in de woning blijft wonen kan, als het mogelijk is, de hypotheek aanpassen om de betaling te financieren.

Het kan ook voorkomen dat jullie het nog niet weten, of nog geen beslissing willen nemen. De woning wordt dan nog niet verkocht, één van u blijft wonen en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, het onderhoud en dergelijke. Je kunt dan afspreken dat je over bijvoorbeeld twee jaar samen opnieuw gaat bekijken wat u wilt gaan doen met de woning.  In verband met de rente aftrek gedurende deze periode moet je afspraken maken. 

Er zijn vele mogelijkheden die hier niet allemaal genoemd kunnen worden. De regels van de bank en de spelregels van de belastingdienst kunnen ook van invloed zijn. Wij zijn van de regels op de hoogte en kunnen u in het eerste gesprek hier duidelijkheid over geven. U kunt vervolgens een afspraak maken met de bank of de hypotheekadviseur. Deze wil een concept convenant zien voordat de hypotheekaanvraag in behandeling wordt genomen. Dit geeft ruimte om de toekomst verder in te gaan vullen en voorkomt dat u ook naar andere instanties moet om informatie in te winnen.

Huurwoning

Als u een huurwoning hebt dan is het van belang om te informeren bij de woningbouwvereniging of u in de woning kunt blijven, dit kan afhangen van de voorwaarden die zij hanteren. Ook het krijgen van huurtoeslag kan hierbij van belang zijn. Indien u op zoek bent naar een huurwoning of hiervoor staat ingeschreven kunnen wij in voorkomende gevallen een urgentieverklaring maken. 

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek