Een echtscheiding is ingrijpend en kan verschillende redenen hebben. Het besluit om te gaan scheiden wordt niet van de ene op de andere dag genomen. Er kan een gebrek aan communicatie zijn, een gebrek aan intimiteit, onenigheid, botsende karakters, financiële ongelijkheid, of misschien is er wel een ander in het spel. Allemaal zaken die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat één van beiden (of beiden), geen toekomst meer ziet (zien) in het voortzetten van de relatie.

Onzekerheid

Als u tot de conclusie komt dat u de relatie niet wilt voortzetten, dan is dat voor de meeste mensen een heftige beslissing die gepaard gaat met veel emoties. Begrijpelijk, want dit is immers niet de toekomst die u voor ogen had bij het begin van de relatie. Bovendien zorgt het voor veel onzekerheid. Want het betekent niet alleen dat u en uw partner een nieuwe start moeten maken, maar ook voor de kinderen heeft de beslissing om te gaan scheiden ingrijpende gevolgen.

Echtscheiding regelen met extra hulp

Als je gaat scheiden, komen er heel wat zaken op u af en moet er veel worden geregeld. De afspraken moeten goed op papier worden gezet en er moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar kan in de praktijk best lastig zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de gezamenlijke woning: wat gaat daarmee gebeuren?  Wat zijn de mogelijkheden? Welke gevolgen heeft het uit elkaar gaan voor het pensioen of voor het eigen bedrijf? Hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld? GelukkigUitElkaar.nl begeleidt u bij het maken van de keuzes.

Samen tot oplossingen komen

Omdat scheiden ook een emotioneel proces is, kan het lastig zijn om overzicht te houden over al deze zaken. Het is dan prettig om daarbij ondersteuning te krijgen. Dat kan via GelukkigUitElkaar.nl. Wij  bieden de begeleiding om het echtscheidingsproces soepel te laten verlopen, zonder dat daarbij partij wordt gekozen. Komt u er op bepaalde punten niet uit, dat kan zijn zowel op financieel, juridisch als op emotioneel gebied, dan  zoeken we samen naar mogelijkheden/oplossingen voor u beiden. 


U bepaalt zelf hoe de ondersteuning van GelukkigUitElkaar.nl er uitziet. Dat kan gaan van het regelen van het zakelijke deel, omdat u bijvoorbeeld snel wilt scheiden, tot een intensieve begeleiding bij iedere stap in het echtscheidingsproces.

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek