Scheiden of uit elkaar gaan

Bij een scheiding zijn er fiscale gevolgen.

Zodra u gescheiden woont en de echtscheiding is aangevraagd kunt u mogelijk in aanmerking komen voor zorg- en huurtoeslag, .

Indien er ook een kind op uw adres is ingeschreven kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hoogte van uw inkomen. Indien het kind jonger is dan 12 jaar hebt u mogelijk ook nog recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.  Al deze kortingen en toeslagen bij elkaar geteld kunnen wel oplopen tot  honderden euro’s per maand bedragen. 

Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt gekeken naar de fiscale gevolgen.  Gaat u partneralimentatie betalen dan kunt u, bij een hoog inkomen, tot 46% van de partneralimentatie  terug krijgen van de fiscus.  Ontvangt u partneralimentatie dan moet u daarover belasting betalen. Het betalen van partneralimentatie kan de hypotheekmogelijkheden aanzienlijk beperken.  

Indien de woning (nog) niet wordt  verdeeld en de hypotheek gewoon doorloopt,  moet de hypotheekrente door u beiden worden afgetrokken, ieder voor de helft. Hierover kunt u aanvullende afspraken maken, wij begeleiden u hierbij en adviseren u wat de beste mogelijkheid is. Wel kan in een dergelijke situatie  huurtoeslag worden aangevraagd. 

Geregistreerd partnerschap

Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan gelden dezelfde fiscale regels als voor getrouwde partners.

Scheiden en scheiden van tafel en bed

Een scheiding ‘van tafel en bed’ betekent dat de scheiding niet bij de gemeente wordt ingeschreven, u kunt ook niet opnieuw in het huwelijk treden. De overige zaken en de procedure bij de rechtbank zijn gelijk aan een echtscheiding. Soms wordt uit religieuze reden gekozen voor een scheiding ‘van tafel en bed’. 

Uit elkaar gaan

Staat u met iemand anders op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente, maar bent u niet getrouwd en is er ook geen geregistreerd partnerschap, dan hoeft een scheidingsprocedure niet via de rechtbank. Indien er minderjarige zijn is er wel een ouderschapsplan nodig. Mogelijk dat ook andere zaken van belang zijn, zoals het beeindiging van het samenlevingscontract of het aanpassen van testamenten. 

 

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek