Go to Top

Woning & Scheiding

Scheiden en jullie woning

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen is de eigen woning van jullie beiden, dit geldt ook voor de hypotheek. Indien jullie besluiten dat de woning wordt verkocht zal de hypotheek worden afgelost en is de overwaarde voor jullie beiden.

Indien er geen overwaarde is maar een tekort zal dit ook voor jullie rekening zijn, oftewel bij de verkoop moet het tekort ‘op tafel’ komen.

Een andere keuze die je kunt maken is dat één van beiden in de woning blijft wonen en de ander wordt uitgekocht. (De overwaarde wordt dan door jullie (of een taxateur) vastgesteld en de helft daarvan wordt aan de ander uitbetaald. Degene die in de woning blijft wonen kan, als het mogelijk is, de hypotheek aanpassen om de betaling te financieren.)

Het kan ook voorkomen dat jullie het nog niet weten, of nog geen beslissing willen nemen. (De woning wordt dan nog niet verkocht, één van jullie blijft wonen en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, het onderhoud en dergelijke.) Je kunt dan afspreken dat je over bijvoorbeeld twee jaar samen opnieuw gaat bekijken wat jullie willen doen met de woning.

Er zijn vele mogelijkheden die hier niet allemaal genoemd kunnen worden. De regels van de bank en de spelregels van de belastingdienst kunnen ook van invloed zijn. Wij zijn van de regels op de hoogte en kunnen je in het eerste gesprek hier duidelijkheid over geven. Dit geeft jullie ruimte om je toekomst verder in te gaan vullen en voorkomt dat je ook naar andere instanties moet om informatie in te winnen.

Huurwoning

Als je een huurwoning hebt dan is het van belang om te informeren bij de woningbouwvereniging of je in de woning kunt blijven, dit kan afhangen van de voorwaarden die zij hanteren. Ook het krijgen van huurtoeslag kan hierbij van belang zijn.

BEL ONS!

Drachten:  0512 - 820217

Groningen:  050 - 8200358

Leeuwarden:  058 - 8200238

Workum:  0515 - 820 228