Go to Top

Akte van berusting

Wat is een Akte van berusting?

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken stuurt hij de uitspraak naar de advocaat. De  advocaat stelt een akte van berusting op. Dit is het document waaruit blijkt dat jullie beiden akkoord gaan met de scheiding. Ook stelt de advocaat een verzoekschrift op tot inschrijving bij de gemeentelijke registers.  Al deze zaken worden door ons verzorgd. Wij nemen deze werkzaamheden voor u uit handen.

Een partner niet akkoord?

Als één van beiden weigert om de akte van berusting te ondertekenen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de termijn om hoger beroep in te stellen (drie maanden) is verstreken.

BEL ONS!

Drachten:  0512 - 820217

Groningen:  050 - 8200358

Leeuwarden:  058 - 8200238

Workum:  0515 - 820 228