Woningmarkt

Door het toenemend tekort aan woningen is het soms lastig om na een scheiding direct andere woonruimte te verkrijgen. Voor een huurwoning zijn vaak lange wachttijden. In sommige gevallen wordt de woning nog niet verdeeld maar blijf je beide eigenaar. Je maakt dan duidelijke afspraken over wie er voorlopig in de woning blijft wonen en wie welke lasten betaalt. Dit soort afspraken leggen wij vast in het convenant. Om het verkrijgen van een huurwoning te bespoedigen kan het soms helpen als wij een urgentieverklaring verstrekken.