Go to Top

Pensioen & Scheiden

Het pensioen dat is opgebouwd tijdens je huwelijk is van jullie beiden. Pensioen is eigenlijk ‘uitgesteld’ salaris wat wordt gespaard voor de oude dag.

Pensioen en  Scheiden

Het komt dus ook voor verdeling in aanmerking. Dit is geregeld in de Wet pensioenverevening bij scheiden. Dit betekent dat vanaf de pensioendatum het opgebouwde pensioen wordt verdeeld. Je kunt hier van af wijken, je kunt samen afspreken dat ieder zijn pensioen houdt. Dit wordt bijvoorbeeld wel gedaan als beiden pensioen hebben opgebouwd en er weinig verschil is in de hoogte van het opgebouwde pensioen.

Ook bestaat de mogelijkheid van conversie. Dit houdt in dat beiden een zelfstandig ‘recht’ op het pensioen van de ander krijgen en dat men niet afhankelijk is van de leeftijd van die ander. Bij grotere leeftijdsverschillen wordt hiervoor gekozen. De kosten die de uitvoerder in rekening brengt zijn soms wel hoog. Daarnaast kan sprake zijn van specifieke situaties, zoals een ‘gouden handdruk’ of van bepaalde voorwaarden die zijn afgesproken in de huwelijkse voorwaarden.

De keuze die je samen maakt wordt vastgelegd in het convenant. Binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven moet je de uitvoerder hebben geïnformeerd.

In onze gesprekken komen deze zaken ook aan bod en wordt aan de hand van de UPO bekeken wat voor jullie de gevolgen zijn. Vervolgens maken jullie hierin keuzes waar je beiden achter kunt staan.

BEL ONS!

Drachten:  0512 - 820217

Groningen:  050 - 8200358

Leeuwarden:  058 - 8200238

Workum:  0515 - 820 228