Scheiden of uit elkaar gaan

Bij een scheiding zijn er meestal fiscale gevolgen.

Zodra u gescheiden woont en de echtscheiding is aangevraagd eindigt het fiscale partnerschap. Dit kan betekenen dat u mogelijk weer in aanmerking komt voor zorg-  en huurtoeslag.

Indien er ook een kind op uw adres is ingeschreven kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hoogte van uw inkomen. Indien het kind jonger is dan 12 jaar hebt u mogelijk ook nog recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.  Al deze kortingen en toeslagen bij elkaar geteld kunnen honderden euro’s per maand bedragen. 

Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt gekeken naar de fiscale gevolgen.  Gaat u partneralimentatie betalen dan kunt u, bij een hoog inkomen, tot 52% van de partneralimentatie  terug krijgen van de fiscus.  Ontvangt u partneralimentatie dan moet u daarover belasting betalen. Het betalen van partneralimentatie beperkt de hypotheekmogelijkheden aanzienlijk.  

Indien de woning (nog) niet wordt  verdeeld en de hypotheek gewoon doorloopt,  moet de hypotheekrente door u beiden worden afgetrokken, ieder voor de helft. Hierover kunt u aanvullende afspraken maken, wij begeleiden u hierbij en adviseren u wat de beste mogelijkheid is. 

Geregistreerd partnerschap

Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan gelden dezelfde fiscale regels als voor getrouwde partners.

Scheiden en scheiden van tafel en bed

Bent u getrouwd of is sprake van een geregistreerd partnerschap en u gaat uit elkaar? Dat noemen wij ‘scheiden’ of ‘scheiden van tafel en bed’. Wanneer u van plan bent te gaan scheiden en niet langer meer samenwoont maar nog wel getrouwd blijft, leeft u  ‘duurzaam gescheiden’.  Een scheiding ‘van tafel en bed’ betekent dat de scheiding niet bij de gemeente wordt ingeschreven, u kunt ook niet opnieuw in het huwelijk treden. De overige zaken en de procedure bij de rechtbank zijn gelijk aan een echtscheiding. Soms wordt uit religieuze reden gekozen voor een scheiding ‘van tafel en bed’. 

Uit elkaar gaan

Staat u met iemand anders op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente, maar bent u niet getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap? En gaat u uit elkaar? Dan is sprake  van ‘uit elkaar gaan’.

Fiscaal partnerschap 

Of sprake is van fiscaal partnerschap en wat de gevolgen zijn, hangt af van de persoonlijke situatie:

  • U gaat scheiden of scheiden van tafel en bed.
  • U leeft duurzaam gescheiden.
  • U gaat uit elkaar

Zodra u niet meer samenwoont bent u voor de belastingdienst gescheiden. Het maakt niet uit of de echtscheiding officieel is of niet. Als u gescheiden bent, is er geen fiscaal partnerschap meer en dus geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten. U en uw partner moeten dan afzonderlijk belastingaangifte doen. 

U kunt er  voor kiezen om in het jaar van de scheiding nog wel fiscaal partners te zijn. Dit is in sommige gevallen voordeliger. Tijdens onze begeleiding wordt dit besproken. Ook bieden wij de mogelijkheid om jaarlijks de belastingaangifte te verzorgen tegen een speciaal tarief.

 

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek