Heeft u na de scheiding te weinig geld om van te leven? Dan kunt u alimentatie krijgen. Uw partner betaalt dan elke maand een bedrag. Uiteraard moet uw partner dit wel kunnen betalen. Anders kunt u mogelijk een beroep doen op een bijstandsuitkering van de gemeente.  Als mediator berekenen wij de hoogte van de partneralimentatie, hierbij wordt rekening gehouden met alle financiële aspecten. Zo wordt eerst de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld, en vervolgens gekeken of er nog ruimte is voor partneralimentatie. 

Partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie is maximaal 12 jaar,  en stopt als diegene die het ontvangt opnieuw gaat trouwen of samenwonen.  U kunt ook een kortere duur van de alimentatie afspreken,  of de hoogte van de alimentatie afhankelijk maken van het inkomen dat wordt verdiend.  Soms worden de werkzaamheden uitgebreid en is men niet meer afhankelijk van partneralimentatie.  Bent u korter dan 5 jaar getrouwd, en heeft samen geen kinderen? Dan hoeft de partner niet langer alimentatie te betalen dan het huwelijk duurde. Het betalen van partneralimentatie heeft gevolgen voor de hoogte van een hypotheek. Dit nemen we globaal met u door.  Door een wetswijziging wordt de duur van de partneralimentatie aangepast, over de ingangsdatum van de nieuwe wet is echter nog geen duidelijkheid. Een aanpassing van de wet zal niet gelden voor afspraken die al lopen.