Go to Top

Online scheiden

Direct naar het Inventarisatie Formulier of het aanvragen van een vrijblijvende kostenopgave …↓

Een online scheidingstraject kan een goede manier zijn om uw scheiding te regelen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent het samen al eens over de verdeling van de woning en overige spullen.
  • U bent het (in hoofdlijnen) eens over de verdeling van de zorgtaken van de kinderen.
  • U bent in staat samen alle benodigde formulieren door te nemen en in te vullen.
  • U wilt uw scheiding snel en zo goedkoop mogelijk regelen.
  • U vindt het van belang dat alle belangrijke zaken aan de orde komen (ouderschapsplan, belastingzaken, juridische aspecten, pensioenen, testamenten, alimentatie).

* bezoek aan de rechtbank niet nodig
* tevens werken wij, als één van de weinige mediators samen met de Raad voor Rechtsbijstand, dit betekent een snelle afhandeling van uw subsidieaanvraag

Als mediator kunnen wij u bij dit traject begeleiden. De benodigde informatie en formulieren ontvangt u per mail.  Zodra het geheel klaar wordt in een afrondend persoonlijk gesprek het geheel met u doorgenomen. Het gesprek vindt plaats op één van onze kantoren in Leeuwarden, Groningen of Drachten, dit kan ook in de avonduren. Vervolgens bieden wij het dossier aan bij de rechtbank en daarna bij de gemeente, daarna is de echtscheiding een feit. Indien u samenwonend bent, is een rechtbankprocedure niet nodig, de kosten vallen dan lager uit. 

Het geheel kan in ongeveer 2-4 weken zijn afgerond.

Voor dit traject hanteren wij een vaste prijs. Deze prijs is afhankelijk of u in aanmerking komt voor subsidie van de kosten. Indien uw ‘belastbaar’  inkomen in 2016 niet hoger was dan € 26.900 per persoon, kunnen de kosten beperkt blijven tot € 92* per persoon.

Indien één van u beiden in 2016 een lager inkomen had dan € 26.900 en de ander heeft een hoger inkomen, zijn de kosten € 550* per persoon.

Indien u beiden in 2016 een inkomen had dat boven de € 26.400 lag, dan bedragen de kosten € 799 per persoon.

Genoemde bedragen zijn inclusief btw en kosten van de rechtbank.

  • De exacte bedragen kunnen afwijken omdat de Raad voor Rechtsbijstand ook eisen heeft ten aanzien van spaarsaldo en wat u overhoudt aan geld na de scheiding. Na ontvangst van het inventarisatieformulier kunnen wij dat beoordelen.
  • Niet genoemde werkzaamheden worden apart in rekening gebracht, dit zal uiteraard in overleg gaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

 

Na het inzenden beoordelen wij de aanvraag en u ontvangt een exacte kostenbegroting en mediationovereenkomst.

Vervolgens wordt een concept convenant gemaakt en indien er minderjarige kinderen zijn ontvangt u een voorbeeld ouderschapsplan.

Ook wordt er een afspraak gemaakt voor de bespreking van het geheel.

 

 

BEL ONS!

Drachten:  0512 - 820217

Groningen:  050 - 8200358

Leeuwarden:  058 - 8200238

Workum:  0515 - 820 228