Go to Top

Snel de echtscheiding regelen via online scheiden

Online scheiden wordt steeds gebruikelijker. Hierbij regel je de zakelijke kant van de scheiding online, met behulp van onze mediator. Wij zorgen verder dat de echtscheidingsaanvraag en bijbehorende stukken worden ingediend bij de rechtbank. Gedurende het proces ondersteunen we je met professionele en juridische begeleiding. Voorwaarde is wel dat partijen in staat zijn om in goed overleg uit elkaar gaan en heldere afspraken met elkaar willen en kunnen maken.

Complete juridische begeleiding

Ook bij een online echtscheidingsprocedure leg je de gemaakte afspraken vast in een convenant. Hierbij kun je denken aan de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie, testamenten en pensioenen. Partijen die voor een online scheiding kiezen, weten vaak al hoe ze het met elkaar willen gaan regelen. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan verloopt in dat geval vaak vlot. Blijken jullie het op bepaalde punten toch moeilijk eens te kunnen worden, dan biedt Gelukkig Uit Elkaar ondersteuning via een mediator.

Snel, maar ook zorgvuldig uit elkaar

Als de scheiding alleen nog formeel moet worden geregeld omdat jullie bijvoorbeeld al apart wonen en zaken al feitelijk hebben verdeeld,  dan kan de online methode heel geschikt zijn. Omdat jullie een groot deel van de werkzaamheden zelf doen, wordt de scheiding ook minder kostbaar. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kun je al online scheiden vanaf € 185 inclusief btw.  In de regel duurt de gehele procedure 4 tot 6 weken.

Hoe werkt online scheiden via Gelukkig Uit Elkaar?

  • Eerst wordt via ons online formulier een scheidingsaanvraag ingediend.
  • Er volgt dan een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek met de mediator die de scheiding gaat regelen. Deze neemt dan de procedure met jullie door. In het gesprek wordt nader ingegaan op de zorg voor de kinderen, de partner- of kinderalimentatie, de verdeling van bezittingen, de woning, de hypotheek, belastingzaken, pensioen, testamenten en andere relevante zaken.
  • Vervolgens vullen partijen zelf het ouderschapsplan in. Gelukkig Uit Elkaar levert daar een voorbeeld voor aan.
  • Kunnen beide partijen zich vinden in de opgestelde stukken, dan worden de stukken ondertekend.
  • Dan wordt het verzoekschrift tot scheiding ingediend bij de rechtbank. Als het vonnis is uitgesproken en de echtscheidingsbeschikking staat ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente, zijn jullie officieel gescheiden.

BEL ONS!

Drachten:  0512 - 820217

Groningen:  050 - 8200358

Leeuwarden:  058 - 8200238

Workum:  0515 - 820 228