Een online scheidingstraject kan een goede manier zijn om uw scheiding te regelen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent het samen al eens over de verdeling van de woning en overige spullen.
 • U bent het (in hoofdlijnen) eens over de verdeling van de zorgtaken van de kinderen.
 • U bent in staat samen alle benodigde formulieren door te nemen en in te vullen.
 • U wilt uw scheiding snel en zo goedkoop mogelijk regelen.
 • U vindt het van belang dat alle belangrijke zaken aan de orde komen (ouderschapsplan, belastingzaken, juridische aspecten, pensioenen, testamenten, alimentatie).

Een bezoek aan de rechtbank is niet nodig.
Ook werken wij, als één van de weinige mediators, samen met de Raad voor Rechtsbijstand, dit betekent een snelle afhandeling van de subsidieaanvraag.

Als mediator kunnen wij u bij het traject begeleiden. De benodigde informatie en formulieren ontvangt u per mail.  Zodra het geheel klaar is wordt in een afrondend persoonlijk gesprek het geheel met u doorgenomen. Het gesprek vindt plaats op één van onze kantoren in Leeuwarden, Groningen,  Drachten of Workum, dit kan ook in de avonduren en dit kan ook via een telefoongesprek of videobellen. Vervolgens bieden wij het dossier aan bij de rechtbank en daarna bij de gemeente. De echtscheiding is daarna een feit. Indien u samenwonend bent, is een rechtbankprocedure niet nodig, de kosten zijn dan lager. 

Het geheel kan in ongeveer 2-4 weken afgerond zijn.

Voor dit traject hanteren wij een vaste prijs. Deze prijs is afhankelijk of u in aanmerking komt voor subsidie voor de kosten. Indien uw ‘belastbaar’  inkomen in 2019 niet hoger was dan € 28.600 per persoon, kunnen de kosten beperkt blijven tot € 98* per persoon. (inkomen is het belastbaar of verzamelinkomen per persoon) 

 • De exacte bedragen kunnen afwijken omdat de Raad voor Rechtsbijstand ook eisen heeft ten aanzien van spaarsaldo en wat u overhoudt aan geld na de scheiding. Na ontvangst van het inventarisatieformulier kunnen wij dat beoordelen.
 • Niet genoemde werkzaamheden worden apart in rekening gebracht, dit zal uiteraard in overleg gaan.
 • Indien u samenwonend bent zijn de tarieven lager, het dossier hoeft dan niet naar de rechtbank.

 

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.

 • Na het inzenden beoordelen wij de aanvraag en u ontvangt een exacte kostenbegroting en mediationovereenkomst.
 • Vervolgens wordt een concept convenant gemaakt en indien er minderjarige kinderen zijn ontvangt u een voorbeeld ouderschapsplan.
 • Ook wordt er een afspraak gemaakt voor de bespreking van het geheel.

Online scheiden wordt steeds gebruikelijker. Hierbij regelt u de zakelijke kant van de scheiding online, met behulp van onze mediator. Wij zorgen verder dat de echtscheidingsaanvraag en bijbehorende stukken worden ingediend bij de rechtbank. Gedurende het proces ondersteunen we u met professionele en juridische begeleiding. Voorwaarde is wel dat partijen in staat zijn om in goed overleg uit elkaar gaan en heldere afspraken met elkaar willen en kunnen maken.

Complete juridische begeleiding

Ook bij een online echtscheidingsprocedure legt u de gemaakte afspraken vast in een convenant. Hierbij kunt u denken aan de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie, testamenten en pensioenen. Partijen die voor een online scheiding kiezen, weten vaak al hoe ze het met elkaar willen gaan regelen. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan verloopt in dat geval vaak vlot. Blijken u het op bepaalde punten toch moeilijk eens te kunnen worden, dan biedt GelukkigUitElkaar.nl ondersteuning via een mediator.

Snel, maar ook zorgvuldig uit elkaar

Als de scheiding alleen nog formeel moet worden geregeld omdat u bijvoorbeeld al apart wonen en zaken al feitelijk hebben verdeeld,  dan kan de online methode heel geschikt zijn. Omdat u een groot deel van de werkzaamheden zelf doet, wordt de scheiding ook minder kostbaar. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u al online scheiden vanaf € 98 per persoon.  In de regel duurt de gehele procedure 2 tot 4 weken.

Hoe werkt online scheiden via Gelukkig Uit Elkaar?

 • Eerst wordt via ons online formulier een scheidingsaanvraag ingediend.
 • U ontvangt per mail een vrijblijvende prijsopgave. 
 • Indien u hiermee akkoord gaat ontvangt u een concept convenant en indien van toepassing een voorbeeld ouderschapsplan. U ontvangt documentatie over alle zaken die van belang zijn, zoals testamenten, pensioenregelingen, belastingkortingen/toeslagen en dergelijke.  
 • Er volgt dan een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek met de mediator die de scheiding gaat regelen. Deze neemt dan nog alle stukken met u door.  Ook neemt u dan de huwelijksakte mee en eventueel de geboorte akten van de kinderen, deze haalt u op bij de gemeente.  
 • Vervolgens wordt het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Als het vonnis is uitgesproken zorgen wij ervoor dat bij de gemeente de echtscheiding wordt ingeschreven, u bent dan officieel gescheiden.

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek