Online scheiden wordt steeds gebruikelijker. Hierbij regelt u de zakelijke kant van de scheiding online, met behulp van onze mediator. Wij zorgen verder dat de echtscheidingsaanvraag en bijbehorende stukken worden ingediend bij de rechtbank. Gedurende het proces ondersteunen we u met professionele en juridische begeleiding. Voorwaarde is wel dat partijen in staat zijn om in goed overleg uit elkaar gaan en heldere afspraken met elkaar willen en kunnen maken.

Complete juridische begeleiding

Ook bij een online echtscheidingsprocedure legt u de gemaakte afspraken vast in een convenant. Hierbij kunt u denken aan de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie, testamenten en pensioenen. Partijen die voor een online scheiding kiezen, weten vaak al hoe ze het met elkaar willen gaan regelen. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan verloopt in dat geval vaak vlot. Blijken u het op bepaalde punten toch moeilijk eens te kunnen worden, dan biedt GelukkigUitElkaar.nl ondersteuning via een mediator.

Snel, maar ook zorgvuldig uit elkaar

Als de scheiding alleen nog formeel moet worden geregeld omdat u bijvoorbeeld al apart wonen en zaken al feitelijk hebben verdeeld,  dan kan de online methode heel geschikt zijn. Omdat u een groot deel van de werkzaamheden zelf doet, wordt de scheiding ook minder kostbaar. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u al online scheiden vanaf € 98 per persoon.  In de regel duurt de gehele procedure 2 tot 4 weken.

Hoe werkt online scheiden via Gelukkig Uit Elkaar?

  • Eerst wordt via ons online formulier een scheidingsaanvraag ingediend.
  • U ontvangt per mail een vrijblijvende prijsopgave. 
  • Indien u hiermee akkoord gaat ontvangt u een concept convenant en indien van toepassing een voorbeeld ouderschapsplan. U ontvangt documentatie over alle zaken die van belang zijn, zoals testamenten, pensioenregelingen, belastingkortingen/toeslagen en dergelijke.  
  • Er volgt dan een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek met de mediator die de scheiding gaat regelen. Deze neemt dan nog alle stukken met u door.  Ook neemt u dan de huwelijksakte mee en eventueel de geboorte akten van de kinderen, deze haalt u op bij de gemeente.  
  • Vervolgens wordt het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Als het vonnis is uitgesproken zorgen wij ervoor dat bij de gemeente de echtscheiding wordt ingeschreven, u bent dan officieel gescheiden.

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek