Kosten gezamenlijke woning

Na de echtscheiding ben ik in ons huis blijven wonen. Ik betaal de hypotheek. We weten nog niet zeker weten wie de woning over (kan) nemen of misschien wordt de woning verkocht. Maar nu moet het buitenwerk geschilderd worden en de schoonsteen geveegd. Moet ik die kosten ook betalen?

Er zijn eigenaarslasten en gebruikerslasten. De gebruikslasten worden betaald door de gebruiker, net als je een woning zou huren. Dat volgt uit de redelijkheid en billijkheid. De eigenaarslasten en onderhoud wat tot behoud van een gemeeschappelijk goed komen volgens de wet voor rekening van alle eigenaars, in principe ieder voor de helft. Het schilderen van de buitenkant, behoort niet tot het gewone onderhoud. Omdat jullie samen eigenaar zijn, is het beheer voor jullie samen. Wanneer de buitenboel geschilderd moet worden moet dat dus in overleg met je ex. In overleg stel je vast dat dit noodzakelijk is en maak je afspraken wie een schilder regelt. Onderhoud dat echt geen uitstel kan hebben, kan je direct laten uitvoeren. Ook zonder toestemming van je ex. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een muur om dreigt te vallen. Of bij dreigend brandgevaar. Dit geldt alleen al jullie samen geen andere afspraken hebben gemaakt. Om dit soort onduidelijkheden te voorkomen is het aan te bevelen een convenant te sluiten waarin je hierover afspraken vastlegt.