Geschonken geld bij scheiding terug?

 

Tijdens ons huwelijk heb ik regelmatig geld van mijn ouders gekregen. Zij hebben dit overgemaakt naar onze en/of bankrekening met de uitsluitingsclausule. We gaan nu scheiden, kan ik het geld terugkrijgen?

Hierover zijn al vele procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft inmiddels duidelijkheid gegeven. In dit voorbeeld heb je recht op de teruggaaf van het geld, ook al is het door je ouders op de en/of rekening gestort of is het geld aangewend voor een gezamenlijke vakantie. Is het geld aangewend voor een vakantie voor jou alleen dan kan je het geld niet terugvragen. Als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt heb je dus het recht om het geld terug te ontvangen van de gemeenschappelijk boedel.

Met deze uitspraak is veel onduidelijkheid weggenomen.