Hoe kun je rondkomen na een scheiding?

De zorgtaken van de kinderen worden vaak door de moeder gedaan. Ook als ouders uit elkaar gaan worden de voornaamste zorgtaken vaak door de moeder voortgezet. De vrouw werkt vaak al parttime en kan dat goed combineren met het zorgen voor de kinderen. De kosten voor de kinderopvang zijn dan minimaal en moeder vindt haar taak als ‘er zijn voor de kinderen’ belangrijk.

Dit betekent in veel gevallen dat de vrouw financieel er sterk op achteruit gaat. Parttime werken betekent vaak dat carrière mogelijkheden achterwege blijven. Hierdoor komt de vrouw financieel op een achterstand die ze niet meer kan inhalen.

Met name vrouwen blijken slecht voorbereid te zijn op de financiële gevolgen van een scheiding. Bijna de helft van de werkende vrouwen tot 67 jaar is niet economisch zelfstandig. Met andere woorden: zij zijn financieel geheel afhankelijk van hun (ex)-partner of van een uitkering, of verdienen met een deeltijdbaan te weinig om in hun eigenlevensbehoefte te kunnen voorzien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet je als economisch zelfstandig als je minimaal op het bijstandsniveau voor alleenstaanden zit, dat is in 2021 1075 euro per maand.

Nu ook nog de duur van de partneralimentatie is verkort is financiële zelfstandigheid belangrijker geworden. De boodschap is dus: zorg ervoor dat je financieel onafhankelijk bent. Verdeel bij een scheiding de zorgtaken zodanig dat je je werk kunt behouden en geen carrière kansen laat liggen. Als de kinderen ouder zijn, had je misschien graag die leidinggevende baan willen hebben.