Go to Top

Echtscheidingsprocedure

Het verloop van een echtscheidingsprocedure

De duur van de procedure kan per rechtbank en zelfs per geval verschillen: hieronder staat slechts een indicatie.

  •  Voorlopige voorzieningen (los van de scheidingsprocedure): op zitting binnen vier weken, beslissing twee weken later.
  •  Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek (met convenant): twee tot drie maanden.
  •  Echtscheiding op verzoek van één van de partners zonder verweer: drie tot vier maanden.
  •  Echtscheiding op tegenspraak: drie tot vier maanden na indiening van het verzoekschrift een eerste zitting, waarbij later mogelijk nog andere zittingen.

Na de uitspraak bij de rechtbank is het mogelijk dat één van de partners nog in hoger beroep wil, omdat hij of zij het oneens is met de beslissing van de rechtbank. Daardoor kan de procedure langer duren. Voor jezelf en voor de ander is het beter om zoveel mogelijk tot goede afspraken te komen.

Wij kunnen je daarbij helpen.

BEL ONS!

Drachten:  0512 - 820217

Groningen:  050 - 8200358

Leeuwarden:  058 - 8200238

Workum:  0515 - 820 228