Echtscheiding en pensioen

Wij zijn onlangs gescheiden en nu moet er nog een verdeling omen van onze pensioenen. Moet dat meteen of kunnen we de wijziging van de pensioenwet afwachten?

Als je gaat scheiden heeft de ex-echtgenoot recht op een deel van het ouderdomspensioen. Er zijn twee methodes om dat te regelen: via verevening of via conversie. Verevening is nu de standaard. Dit betekent dat bij pensioenverevening jij jouw deel en jouw ex haar deel van jouw ouderdomspensioen krijgt. Als jouw ex jonger is, dat moet jij voor haar pensioen wachten tot ook zij met pensioen gaat. Je moet dat binnen 2 jaar na de echtscheiding aanmelden bij de pensioenfondsen. Wij hebben daar een formulier voor. De pensioenfondsen regelen dan de uitbetaling.  

Als je ex eerder dan jij overlijdt, krijg jij weer je hele ouderdomspensioen. Als jij eerder overlijdt, dan krijgt je ex bijzonder partnerpensioen. 

Je kan ook kiezen voor conversie. Dit is na de wetswijziging in 2021 de standaardmethode. Bij conversie wordt een deel van jouw pensioen afgesplitst en overgebracht naar het pensioenpotje van jouw ex en vice versa. Jij krijgt pensioen vanaf jouw pensioendatum en je ex op haar pensioendatum. Dat geld blijft in ieders pensioenpotje. Mocht je ex komen te overlijden, dan is dat geld weg. Als jij eerder overlijdt dan krijgt je ex geen bijzonder partnerpensioen. Nadeel is als jouw ex afhankelijk is van alimentatie en dit wegvalt bij jouw overlijden, terwijl zij nog geen pensioen krijgt. Voordeel is dat je financieel los bent van elkaar en niet afhankelijk bent wanneer de ex met pensioen gaat. 

Je kunt nu ook al kiezen voor conversie, de pensioenfondsen moeten  er wel mee instemmen. Bij een groot leeftijdsverschil is conversie meestal een betere keuze.