Go to Top

Als het tot een echtscheiding komt…

Een echtscheiding is ingrijpend en kan verschillende redenen hebben. Het besluit om te gaan scheiden wordt niet van de ene op de andere dag genomen. Er kan een gebrek aan communicatie zijn, een gebrek aan intimiteit, onenigheid, botsende karakters, financiële ongelijkheid, of misschien is er wel een ander in het spel. Allemaal zaken die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat een van beide (of beiden), geen toekomst meer ziet (zien) in het voortzetten van de relatie.

Onzekerheid

Als je tot de conclusie komt dat je de relatie niet wilt voortzetten, dan is dat voor de meeste mensen een heftige beslissing die gepaard gaat met veel emoties. Begrijpelijk, want dit is immers niet de toekomst die je voor ogen had bij het begin van de relatie. Bovendien zorgt het voor veel onzekerheid. Want het betekent niet alleen dat jij en je partner een nieuwe start moeten maken, maar ook voor de kinderen heeft de beslissing om te gaan scheiden ingrijpende gevolgen.

Echtscheiding regelen met extra hulp

Als je gaat scheiden, komen er heel wat zaken op je af en moet er veel worden geregeld. De afspraken moeten goed op papier worden gezet en er moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar kan in de praktijk best lastig zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de gezamenlijke woning: wat gaat daarmee gebeuren? Wat zijn de mogelijkheden?Welke gevolgen heeft het uit elkaar gaan voor het pensioen of voor het eigen bedrijf? Hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld? Gelukkig Uit Elkaar begeleidt je bij het maken van de keuzes.

Samen tot oplossingen komen

Omdat scheiden ook een emotioneel proces is, kan het lastig zijn om overzicht te houden over al deze zaken. Het is dan prettig om daarbij ondersteuning te krijgen. Dat kan via Gelukkig Uit Elkaar. Wij  bieden de begeleiding om het echtscheidingsproces soepel te laten verlopen, zonder dat daarbij partij wordt gekozen. Komen jullie er op bepaalde punten niet uit, dat kan zijn op financieel, juridisch als emotioneel gebied, dan  zoeken we samen naar mogelijkheden/oplossingen waar jullie het beiden over eens kunnen zijn.

Jullie bepalen zelf hoe de ondersteuning van Gelukkig Uit Elkaar eruitziet. Dat kan gaan van het regelen van het zakelijke deel, omdat jullie bijvoorbeeld snel willen scheiden, tot een intensieve begeleiding bij iedere stap in het echtscheidingsproces.

BEL ONS!

Drachten:  0512 - 820217

Groningen:  050 - 8200358

Leeuwarden:  058 - 8200238

Workum:  0515 - 820 228